Review Broker


Open Live Account

Long Asia

     LongAsia Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 เป็นบริษัทเก่าแก่ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ เราได้ให้การบริการทางด้านการเงินอย่างครบวงจร อาทิเช่น ให้บริการทางด้านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการบริการอื่น ๆ อีกมากมาย Long Asia Group ได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลก และยังได้รับตรวจสอบด้านการเงินจากหลายประเทศ ด้วยมาตรฐานที่สูงและการให้บริการที่มีความสะดวกในการซื้อขาย และให้ความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าทุกคน เงินทุนของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งความมั่นคงของ Long Asia จะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการเงินของลูกค้าในเรื่องหลักทรัพย์และการจัดการสินทรัพย์อย่างแน่นอน
วิสัยทัศน์ของเรา “ การเงินใหม่ เทคโนโลยีใหม่ โลกใหม่” มอบบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมแก่ลูกค้าทั่วโลก
Long Asia Group ได้รับการยอมรับความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆทางด้านการเงิน และยังได้รับใบอนุญาตหลายธุรกิจ ดังนี้
✪ Monetary Authority of Singapore (MAS)
✪ ใบอนุญาตให้บริการด้านตลาดทุน (NO:CMS100756-1)
✪ Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
✪ ICDX Clearing License (No:165/SPKK/ICH-ALLL/VIII/2018)
✪ ICDX Membership License (No:188/SPKB/ICDX/DIR/VIII/2018)
✪ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
✪ Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)